Producten

Branddetectie

Een brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren waardoor snel kan worden ingegrepen. Om de kwaliteit van de brandmeldinstallaties te verhogen, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt verwacht dat deze door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt geïnspecteerd. Indien door deze partij wordt vastgesteld dat de installatie inderdaad voldoet aan de uitgangspunten, dan wordt hiervoor een certificaat afgegeven.

Beheer van een brandmeldinstallatie
Een goed beheer van brandmeldinstallaties zorgt ervoor dat er minder ongewenste meldingen komen. 
Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van brandveiligheidsvoorzieningen. Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties NEN 2654-1, van essentieel belang.

Normen voor een brandmeldinstallatie
Uitgangspunt voor alle partijen vormt de norm NEN 2535 "Brandveiligheid van gebouwen; Brandmeldinstallaties; Systeem- en kwaliteitseisen en projectteringsrichtlijnen". 

In de NEN 2535 staan de technische eisen waaraan de installatie moet voldoen. Bijvoorbeeld het aantal rookmelders in een ruimte of de montagehoogte van een handmelder. Bovendien verwijst de norm naar de Europese NEN-EN 54 serie normen. Hierin staan kwaliteitseisen vermeld van de verschillende componenten.

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerp dienen vooraf te worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Deze moet door de eisende partij, vaak de brandweer of de verzekeraar, te worden ondertekend. De NEN 2535 geeft een voorbeeld van zo'n PvE.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en weten wat er op het markt speelt? Meldt u zich dan hier aan.

Uw e-mailadres

- Geen geldig email adres ingevoerd
verzenden

Nieuwsbrief Aanmeldeing

Bedankt voor uw aanmelding.