PERSONENZOEKINSTALLATIE.NL

Een Personen Zoek Installatie (PZI), ook wel een Personen Beveiligings Installatie genoemd, kan worden ingezet voor het oproepen van BHV’ers of ander personeel, zoals artsen en verpleegkundigen, tijdens calamiteiten of tijdens de ontruiming van een pand. Een PZI heeft tot doel de interne organisatie  te ondersteunen. Een PZI installatie dient, indien gebruikt als ontruimingsinstallatie, te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN 2575.

Deze landelijke geldende norm NEN 2575 stelt nauwkeurige eisen aan alle ontruimingsalarminstallaties, die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen. Daarbij wordt gelet op ontwerp, uitvoering, comptabiliteit en kwaliteit. Niet alleen de producten zelf, maar ook de BHV organisatie, de wijze van installeren en bekabelen en de noodvoedingen moeten aan deze normen voldoen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en weten wat er op het markt speelt? Meldt u zich dan hier aan.

Uw e-mailadres

- Geen geldig email adres ingevoerd
verzenden

Nieuwsbrief Aanmeldeing

Bedankt voor uw aanmelding.